Armpit cream

ครีมทารักแร้ดำ ใช้แล้วเห็นผลภายใน 14 วัน

ครีมทารักแร้ขาว ใช้แล้วเห็นผลภายใน 14 วัน สาวๆ มากกว่า 80%  มีปัญหาในเรื่องของรักแร้ดำ สาเหตุที่หลายคนมีปัญหานี้เพราะว่ารักแร้ดำนั้น สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมชาติของร่างกาย ในขณะที่เราทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน หารหยิบจับต่างๆ เมื่อใดที่เรามีการขยับแขน บริเวณใต้วงแขนหรือรักแร้ก็จะเกิดการเสียดสี และเมื่อมีการเสียดสีบ่อยๆ นานๆ เข้า ผิวบริเวณใต้วงแขนก็จะเกิดรอยคล้ำนั่นเอง และนอกจากธรรมชาติของเราแล้ว ปัญหารักแร้ดำก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่น เช่น การทาผลิตภัณฑ์ใต้วงแขน ไม่ว่าจะเป็นที่ทาเพื่อดับกลิ่น ทาเพื่อบำรุง ทาเพื่อลดเหงื่อ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หากผู้ใช้ไม่ได้เลือกอย่างดี หรือพิจารณาส่วนผสม สารเคมีต่างๆ อาจจะทำให้รักแร้ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีผิวบอบบางนั้นเกิดอาการแพ้ หรือเมื่อทานานๆ เข้า อาจจะทำให้ดำได้เช่นกัน ดังนั้นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับใต้วงแขน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารที่สามารถใช้กับผิวที่บอบบางได้ รวมถึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน มีการรับรองความปลอดภัย…